IZOBRAŽEVANJE ZA LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE V OBČINI RIBNICA

POVABILO K PRIJAVI NA IZOBRAŽEVANJE ZA LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE OBČINE RIBNICA

 

V mesecu novembru vas vabimo na strokovno usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov za vodenje na območju občine Ribnica. Izobraževanje je pogoj za pridobitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki ga organizira Rokodelski center Ribnica v sodelovanju z Iter – turizem, izobraževanje in svetovanje Ajda Kljun s.p. ter zunanjimi strokovnimi sodelavci.

 

Odkrijte najboljše, kar Ribnica ponuja. Neokrnjeno naravo, večstoletno rokodelsko tradicijo, šarmantne domačine, prepletanje kulture, zgodovine in umetnosti ter obilo možnosti za aktivno preživljanje prostega časa.

 

V skladu z odlokom (Odlok o lokalnem turističnem vodenju v občini Ribnica UL RS št. 94/21 z dne 27. 5. 2021, v veljavo pa je stopil 15. dan po uveljavitvi, kar je 11. 6. 2021.) lahko k izobraževanju pristopijo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODENJA

 

Dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju občine Ribnica lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja),
 • ima znanje vsaj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe (znanje se dokazuje s spričevalom ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika),
 • uspešno opravi tečaj strokovne usposobljenosti za lokalnega vodnika in
 • se vpiše v register lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja Občine Ribnica,
 • za lokalne turistične vodnike se po tem odloku ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah in drugih institucijah na območju Občine Ribnica, ki opravljajo vodniško delo v okviru svojih službenih del in nalog,
 • Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), se lahko z izpolnjevanjem pogojev iz prvih treh alinej prvega odstavka tega člena vpiše v register lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja občine Ribnica in pridobi izkaznico za lokalnega turističnega vodnika na območju občine Ribnica.
 • Določbe iz prvega odstavka ne veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika:
  • kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije;
  • če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja in delo vodnika opravljajo v okviru svoje službe (vodenje v muzejih, galerijah, šolah, spomenikih in drugih objektih ipd.);
  • za planinske in jamske vodnike ter vodnike po učnih poteh;
  • kadar je za vodenje možno pridobiti dovoljenje ali soglasje na podlagi posebnega programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojni strokovni organ in h kateremu je dalo soglasje ministrstvo, pristojno za turizem.

 

Vsebina tečaja za usposabljanje turističnega vodnika je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela in se zaključi s strokovnim preizkusom znanja, ki ga ocenjuje strokovno usposobljena komisija. Komisijo s sklepom ustanovi Rokodelski center Ribnica. Oseba, ki uspešno opravi preizkus, pridobi naziv »Lokalni turistični vodnik na območju občine Ribnica«.

 

 • Število udeležencev je omejeno na največ 20 oseb.
 • Cena tečaja: za kandidate, ki prvič pridobivajo licenco znaša strošek tečaja  50 EUR, za
 • obstoječe lokalne vodnike pa 30 EUR. Pretežni del stroškov izobraževanja krije enota Turizem Ribnica iz sredstev za izvedbo letnega programa dela.
 • Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko št.: 051 415 429 ali pišete na turizem@rc-ribnica.si .

 

 

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 2.11.2021 na e-naslov turizem@rc-ribnica.si ali jo osebno izročite v Rokodelskem centru Ribnica od ponedeljka do petka med 09.00 in 17.00. Na podlagi prejete prijavnice vam bomo izstavili račun za plačilo kotizacije, ki se šteje za potrditev prijave.

Prijavnica za izobraževanje

 

 

 VSEBINA TEČAJA

 

Vsebina Ura Lokacija/predavatelj
Sreda, 3.11.2021 ROKODELSKI CENTER RIBNICA
–         Uvodna predstavitev Javnega zavoda Rokodelski center Ribnica

–         Uvodna seznanitev s terminologijo

–         Sodelovanje in poslovni odnosi

17.00

21.00

Petra Lovšin

 

Ajda Kljun

Četrtek, 4.11.2021 ROKODELSKI CENTER RIBNICA
–        Vrste in načini vodenja

–        Psihologija turističnega vodenja

17.00 – 21.00 Ajda Kljun
Petek, 5.11.2021 ROKODELSKI CENTER RIBNICA
–         Retorika

–         Jezik in besedno izražanje turističnega vodnika

17.00 – 21.00 Ajda Kljun
Sreda, 10.11.2021 KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA
–         Klasično vodenje, interpretacija in zgodbarjenje

–         Osnove izbora splošnih vodniških sklopov

17.00 – 21.00 Ajda Kljun
Četrtek, 11.11.2020 ROKODELSKI CENTER RIBNICA
  –         Priprava na vodenje 17.00 – 21.00 Ajda Kljun

 

Torek, 16.11.2021 ŠKRABČEVA DOMAČIJA
  – Vodenje in predstavitev Škrabčeve domačije 17.00 – 21.00  
Polona Lovšin
Sreda, 17.11.2021 KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA
  –         Zgodovina

–         Naravna dediščina

17.00 – 18.30

18.30 – 20.00

Marina Gradišnik

Mirko Perušek

Četrtek, 18.11.2021 ROKODELSKI CENTER RIBNICA
  –         Umetnostna zgodovina

–         Etnologija

17.00 – 18.30

18.30 – 20.00

Ana Pucelj

Polona Rigler Grm

Ponedeljek, 22.11.2021 KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA
  –         Geografija 17.00 – 18.30 Ernest Pirnat
Sobota, 4.12.2021 DAN NA TERENU
  –         Praktični del Strokovna komisija

 

 

 

Datum

03.11.2021
Expired!

Ura

17:00 - 21:00
Tip dogodka

Organizer

Turizem Ribnica