Image Alt

Ribniško!

Sodražica. Ribnica. Loški Potok.

Tam, kjer živi Ribnčan Urban, po celem svetu znan, se začenjajo poti po krajih izjemne rokodelske dediščine. Preden podjetni Urban na svojo krošnjo naloži lesene mojstrovine, obišče ustvarjalce ribniške domače obrti. V Ribnici za Urbanovo polno krošnjo od nekdaj skrbijo mojstri suhorobarji, ki so se od popotnega prodajalca nalezli hudomušnosti in veselja.

V Sodražici rokodelci, ki so si bili vselej bolj blizu tudi z duhovnimi platmi življenja, zase in za krošnjarje ustvarjajo sita, rešeta in drugo suho robo.

V Loškem Potoku tesarji in drugi vešči možje in žene več pozornosti posvečajo gozdovom in lesu. Tu res vedo, kako ravnati z drevesi.

Na pot! Po svoje ali z vodnikom

Po poti krošnjarja Urbana in po drugih poteh, ki vas zagotovo pripeljejo tudi v delavnice spretnih mojstrov, se lahko podate peš, s kolesom ali z avtomobilom.

Doživetje bo še lepše, če se na info točki v ribniškem gradu ali v Rokodelskem centru Ribnica dogovorite za voden ogled. Morda vas na pot pospremi kar krošnjar Urban.

NAPOTKI ZA RAZISKOVANJE

VZEMITE SI ČAS
Za zanimivosti trškega jedra Ribnice si vzemite vsaj nekaj ur. Kratek sprehod od Rokodelskega centra do ribniškega gradu, od župnijske cerkve do Miklove hiše podaljšajo ogledi razstav in arhitekturnih posebnosti.

POPESTRITE SI DAN
Dan v Ribnici si popestrite s sprehodom ali kratko kolesarsko potjo do Sajevca s tradicionalno suhorobarsko domačijo, do Hrovače in do lončarske Dolenje vasi.

BODITE AKTIVNI
Aktivni dan na Ribniškem preživite na izbrani pohodniški ali kolesarski turi do območja Sodražice in njenih posebnosti. Raziskovanje rokodelske dediščine dopolnite z obiskom Loškega Potoka.

Po poti krošnjarja Urbana in po drugih poteh, ki vas zagotovo pripeljejo tudi v delavnice spretnih mojstrov, se lahko podate peš, s kolesom ali z avtomobilom.

Doživetje bo še lepše, če se na info točki v ribniškem gradu ali v Rokodelskem centru Ribnica dogovorite za voden ogled. Morda vas na pot pospremi kar krošnjar Urban.

NAPOTKI ZA RAZISKOVANJE

VZEMITE SI ČAS
Za zanimivosti trškega jedra Ribnice si vzemite vsaj nekaj ur. Kratek sprehod od Rokodelskega centra do ribniškega gradu, od župnijske cerkve do Miklove hiše podaljšajo ogledi razstav in arhitekturnih posebnosti.

POPESTRITE SI DAN
Dan v Ribnici si popestrite s sprehodom ali kratko kolesarsko potjo do Sajevca s tradicionalno suhorobarsko domačijo, do Hrovače in do lončarske Dolenje vasi.

BODITE AKTIVNI
Aktivni dan na Ribniškem preživite na izbrani pohodniški ali kolesarski turi do območja Sodražice in njenih posebnosti. Raziskovanje rokodelske dediščine dopolnite z obiskom Loškega Potoka.

POTI MED GOSTOLJUBNE IN HUDOMUŠNE LJUDI

Odkrivajte različnost suhorobarskih obrti, obiščite mojstre in opazujte njihove spretnosti, uživajte v novih izkušnjah in doživetjih kulturne in naravne dediščine na izbrani poti.

Ribnčan Urban vas vabi k raziskovanju nekdanje in sedanje ustvarjalnosti.

Po rokodelskih krajih čudežev in legend.

Med tesarje medvedje dežele.

krosnjar-urban

Dolžina poti: 20 km

Kraji, ki jih obiščemo: RIBNICA – SAJEVEC – HROVAČA – DOLENJA VAS

Točke obiska: ROKODELSKI CENTER RIBNICA – DOMAČIJA JAKLIČ V SAJEVECU – RIBNIŠKI GRAD – MIKLOVA HIŠA – CERKEV SV. ŠTEFANA – ŠKRABČEVA DOMAČIJA in ČEBELARSTVO KOJEK V HROVAČI – LONČARSTVO BOJC in LONČARSTVO POGORELEC – ČEŠAREK V DOLENJI VASI

Dolžina poti: 21 km

Kraji, ki jih obiščemo: RAVNI DOL – NOVA ŠTIFTA – TRAVNA GORA – GORA: VAS PETRINCI in VAS JANEŽI – SODRAŽICA – ZAMOSTEC

Točke obiska: MATICOVA ETNO HIŠA – ROMARSKA CERKEV MARIJE VNEBOVZETE in STOLETNA LIPA PRI NOVI ŠTIFTI – PLANINSKI DOM NA TRAVNI GORI – CERKEV IN SPOMINSKA OBELEŽJA MISTIKINJE MAGDALENE GORNIK NA GORI – KIP PSOGLAVCA V SODRAŽICI – DELAVNICA SITARJA V SODRAŽICI – DELAVNICA PLETARKE V ZAMOSTCU

Dolžina poti: 22 km

Kraji, ki jih obiščemo: HRIB-LOŠKI POTOK – VZPETINA TABOR – VAS RETJE – VAS TRAVNIK – NOVI KOT

Točke obiska: HRIBOVSKI VRT KNAVS – NARAVOSLOVNI DOM PRI LOVSKEM DOMU – VZPETINA TABOR – CERKEV SV. LENARTA – IZJEMNA KRAJINA RETIJSKEGA KRAŠKEGA POLJA – CERKEV SV. FLORJANA – ETNOGRAFSKA ZBIRKA JAKOBA BARTOLA – HIŠA MANDROVA

SPOZNAJTE JUNAKE SVOJIH POTEPOV PO RIBNIŠKEM

Ribnčan Urban

Najbolj znan ribniški mož bi danes zagotovo veljal za izjemno uspešnega podjetnika. Nobena pot mu ni odveč, nobena šala ni izrečena zastonj. Kjer se prepirata dva, Urban dobiček ima! S hudomušnostjo poskrbi, da se okoliščine vselej obrnejo njemu v prid. Vešč trgovec, trpežen potovec in zaželen sogovornik nikoli ne pozabi, od kod je doma in da je Ribnica središče sveta!

Rokodelci iz Ribnice in Sodražice

Za krošnjarjevo robo so skrbeli mojstri različnih zvrsti suhorobarstva. Iz skrbno izbranega lesa so eni izdelovali obode, dna (»podne«) oziroma mreže za rešeta, drugi škafe, kadi, čebre in druge posode; eni žlice, kuhalnice, zobotrebce, drugi košare. Nepogrešljivi so bili tudi orodjarji in strugarji, dovolj dela imajo še vedno tudi spominkarji. Med mojstri iz Sodražice so imeli posebno veljavo rešetarji, zato imajo Sodražani še danes sito (rešeto) v svojem grbu.

Krošnjarji

Popotni trgovci so svoje blago nosili s pomočjo krošnje – posebej oblikovane deske, na katero so navezali obode ter rezervne mreže za rešeta in sita. V roki so nosili še košare z manjšimi izdelki. Poleg značilne podobe in smisla za trgovanje je krošnjarja odlikoval nabrit jezik. Z njim je predstavljal svojo robo in na iskriv način pripovedoval prigode s svojih poti ter zgodbe z Ribniškega.

Tesarji iz Loškega Potoka

Čeprav suhorobarji za pravi les za svoje izdelke najraje poskrbijo sami, so od nekdaj tesno povezani z velikimi poznavalci obdelave lesa iz Loškega Potoka. Tako kot krošnjarji so tudi potoški tesarji odhajali po zaslužek v tuje kraje. Spretno so vihteli svoje prav posebne sekire plenkače. Njihovo življenje orisuje črtica Zofke Kveder z naslovom Hrvatarji.

KAMOR GREŠ PO NAVDIH NARAVE

Naj so suhorobarji še tako podjetni in v svojih delavnicah gostoljubni, imajo radi tudi mir, ki jim ga ponuja bližnja narava. Daje jim
gradivo za njihove izdelke in tudi navdih za nove oblike ustvarjalnosti.

Iz Sodražice se odpravite v sotesko Kadice. Reka Bistrica, najdaljša ponikalnica Sodraškega polja, je tu ustvarila nenavadno alpsko sotesko s slapom sredi nealpskega sveta. V soteski s kadmi, ki jih dolbe voda, ter z zaščitenim rastlinjem stoji tudi tri metre visok naravni obelisk Škofek. Mir lahko najdete tudi na poti ob rimskem zidu nedaleč stran od Kadic ter pri ribolovu ob ribniku Smrekovec.

V Ribnici lahko že v samem mestu občudujete tok reke Bistrice ali pa se odpravite na pot do izvira reke Ribnice. S knjižico Pohodniške poti (dobite jo v TIC Ribnica) se odpravite v Veliko goro in tam odkrijete Okamnele svate – apnenčaste sklade ob 60 m visokih Belih stenah. Po poti nekdanjih tihotapcev pridete do Francetove jame v Mali gori. Ob njej stoji prvi jamarski dom v Sloveniji.

Glavna atrakcija Loškega Potoka je opazovanje medvedov s prež, na katere vas pospremijo lovci. Pohodniki in planinci se iz Loškega Potoka radi odpravijo do gostoljubnega Planinskega doma Kamni Grič (1016 m). Od tod seže razgled vse do Triglava. Med Loškim Potokom in Jelenovim Žlebom je odcep za Ogenjco. Blizu kraške jame, v kateri je bila med drugo svetovno vojno skrita partizanska bolnišnica, je spominska brunarica.

Po območju vodi tudi več označenih kolesarskih in pohodniških poti. Posebej privlačni sta Ribniška kolesarska pot in Sodraška pešpot.

prp
las
eu-unija
slovenija-projekt

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
Projekt »SKUPAJ SMO LAHKO TURIZEM ITP ROKODELSTVO«.