Image Alt

STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA V OBČINI RIBNICA

Neokrnjena narava, tradicija ter prijazni ljudje so veliko potencial za razvoj turizma.

STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA V OBČINI RIBNICA 2022-2028

Strategija turizma je krovni strateški dokument za usmerjanje in financiranje delovanja in naložb na območju občine Ribnica za prihodnje strateško obdobje, do leta 2028, vendar pa je opredeljena vizija dolgoročnejša.